DÍLA VYDANÁ ZA AUTOROVA ŽIVOTA
D.A.F.Sade

1.) Justina aneb Neštěstí ctnosti. (Justine, ou les Malheurs de la vertu). Jako místo vydání je uvedeno Holandsko, jako nakladatel Sdružení knihkupců (En Hollande. Chez les Libraires associés), ve skutečnosti knihu vydal, ve dvou svazcích Girouard v Paříži v roce 1971. Frontispis je dílem Chéryho, byl vyryt Carréem.

2.) Alina a Valcour aneb Filosofický román. Napsáno v Bastille rok před Francouzskou revolucí. Vyzdobeno čtrnácti rytinami. Z pera občana S***. (Aline et Valcour, ou le Roman philosophique. Écrit á la Bastille un an avant la Révolution de France. Orné de quatorze gravure. Par le citoyen S***)Knihu vydal v Paříži roku 1793 (1795) knihkupec Girouard, 47, rue du Bout-du-Monde, v osmi svazcích.

3.) Filosofie v budoáru. Posmrtné dílo autora Justiny. (La Philosophier dans le budoir. Ouvrage posthume de l'Auteur de Justine). Kniha vyšla ve dvou svazcích roku 1795 v Londýně (A Londres, aux dépens de la Compagnie, M.DCC.XCV) s alegorickým frontispisem a čtyřmi erotickými rytinami.

4.) Nová Justina aneb Neštěstí ctnosti. Dílo vyzdobené frontispisem a čtyřiceti pečlivě pořízenými rytinami. (La Nouvelle Justine ou les Malheurs de la vertu. Ouvrage orné d'un frontispice et de quarante sujets gravés avec soin). Vydáno roku 1797 v Holandsku. V zápětí vyšlo šest svazků s novým názvem:

5.) Nová Justina aneb Neštěstí ctnosti. Následuje Příběh její sestry Julietty (aneb Zdar neřesti). Vyzdobeno frintispisem a sto dvaceti pečlivě pořízenými rytinami. (La Nouvelle Justine ou les Malheurs de la vertu. Suivie de l'Historie de Juliette, sa soeur (ou les Prospérités du vice). Ouvrage orné d'un frontispice et de cent sujets gravés avec soin). Vydáno roku 1797 v Holandsku, v šesti svazcích.

6.) Oxtiern aneb Neštěstí libertináže. (Oxtiern, ou les Malheurs du libertinage). Drama ve třech jednáních, v próze od. D.A.F.S. První uvedení hry bylo v divadle Moliére v Paříži r. 1791. Knižně vydal v roce osmém ve Versailles, rue Satory, knihkupec Blaizot.

7.) Zločiny lásky, Hrdinské a tragické novely, jimž předchází Úvaha o románu. Jsou vyzdobeny rytinami. Od D.A.F.Sada, autora Aliny a Valcoura. (Les Crimes de l'amour, Nouvelles héroiques et tragiques; précedées d'une Idée sur les romans et ornées de gravures, par D.-A.-F. Sade, auteur d'Aline et Valcour). Roku VIII vydal v Paříži nakladatel - majitel Massé, 580 rue Helvétius. Dílo vyšlo ve čtyřech svazcích, z nichž každý měl svůj frontispis.

8.) Autor "Zločinů lásky" pisálkovi Villeterquovi. (L'Auteur des "Crimes de l'amour" á Villeterque, folliculaire). Tento dvacetistránkový pamflet vydal roku XI v Paříži Massé.

9.) Markýza de Gange. (La marquise de Gange). Roku 1813 vydal v Paříži knihkupec Béchet, 63, quia des Augustins, ve dvou svazcích